web analytics

Sissejuhatus

Kui mõelda Loesjest, ei tohiks mõelda rangelt organiseeritud ühingust, mis põhineb ametlikul juhtimisel, bürokraatial ning mille liikmed kohtuvad täpsetel kellaaegadel. Loesje on pigem vabameelne ühing, mis põhineb entusiasmil, isiklikul motivatsioonil, ideedel ja initsiatiivil.

Entusiasm ja tegutsemine — selles ongi asja mõte. Loesje põhineb usaldusel. Kõik, kes liituvad, pääsevad ligi Loesje allkirjale. See tähendab, et igal liikmel on õigus teha postreid, mis võivad ilmuda juba järgmisel päeval. Tavaliselt seda õigust ei kuritarvitata. Me julgustame sama linna liikmeid, et nad kokku saaksid ja oma loosungeid välja mõtleksid. Aga inimesed peavad ka ise tegevust algatama, ning kohalikel gruppidel on kohustus avaldada kohalikke loosungeid. Ainuke asi, mida me gruppidelt palume, on saata kohalikud loosungid rahvusvahelisse Loesje esindusse, sest me tahame üksteiselt õppida, ja need loosungid võivad ka ilmuda igakuises ajakirjas, mis võib omakorda viia edasiste diskussioonide voi isegi uute tekstideni.

Identiteet

Loesje identiteet baseerub maailmavaatel «edasi». Me ei valinud meelega sõna «progress» ja seda selle tehnilise kõla pärast. Loesje tähistab kõike seda, mis aitab maailmal ja inimestel «edasi minna».

Siiski väljendab «edasi»-kriteerium endiselt meie peamist põhimõtet; me otsime alati lahendusi, millest kogu maailm oma inimlikkuses ja täiuslikkuses kõige rohkem kasu saaks. Selleparast me otsimegi pidevalt suuri seoseid ja seda isegi väikestes asjades.

Kriteeriumid

Postrisari peab sisaldama midagi sellist, mis hoiaks asja huvitavana, see peab katma erinevaid teemasi ja omama mingisugust seisukohta. Tekstid ei tohiks olla ainult kenad ja naljakad, vaid samas ka kriitilsed, aga seda humoorikal viisil. Loesje üritab olla positiivne ja näidata alternatiive hädaldamise asemel. Me püüame leida asjade valjaütlemiseks uusi ja erinevaid viise.

Kvaliteet

Loesje nägemus kvaliteedist on üles ehitatud printsiibile, et iga inimene on võimeline ara tundma kvaliteedi ja seda ka tunnustama. Loesje tekstide jaoks tähendab see seda, et iga inimene saab teha oma valiku: millistel tekstidel on teatud kvaliteet ja millistel see puudub. See nägemus saab kinnituse, kui vaadata esimest tekstide väljasorteerimise ringi, kus sajast tekstist valitakse suure häälteenamusega välja umbes 25 tekstiettepanekut. Kõigil nendel ettepanekutel on võimalus olla valitud kuu postrisarja.

Mitmekülgsus

Loesjel pole kerge öelda, mis on elus, ühiskonnas või maailmas tõeliselt tähtis on. Muidugi on mõned asjad aktuaalsemad kui teised. Kui sa keskendud mõneks ajaks ühele kindlale tekstile, ei saa sa jätta tähelepanuta ülejäänuid. Sellepärast teebki Loesje postreid kõigest ja kõigist. Seda võib nimetada mitmekülgsuseks. Me tahaks, et see oleks aluspunkt igas postriseerias. Muidugi ei avalda me postreid ainult poliitikast, koolist voi boyfriend-idest, esindatud on palju suurem valik teemasid. Sellepärast mõned tekstid kustutatakse.

Painduvus

Loesje on tuntud oma positiivse õhkkonna poolest, mida ta levitab. Meie jaoks on tingimus, et enamus tekste pakuks vãlja lahendusi, mitte ei osutaks nãpuga raskustele. Aga see tingimus ei tähenda, et me ei tee kunagi kriitilisi märkusi. Kui vajalik, ütleme me väga selgelt, mis toimub. Selle jaoks kasutame me eritüüpi huumorit. Seejärel asetame me tekstid üksteise kõrvale ja kasutame neid kriteeriume, et viia läbi järgmine valikuring. Ainult naljakatest ja meeldivatest tekstidest ei piisa, ja liiga karmid loosungid vajavad korrigeerimist.

Inspireerimine

Kerge mõista, kuid raske teha. Asju saab öelda väga mitmel moel, kas kuulutades, küsides, poeetiliselt vms. Selleks on aga vaja vilumust keelekasutuses. Üks asi, mis Loesjele väga meeldib ongi just keelekasutusega mängimine. See lisab midagi sõnumile, mida sa tahad edasi anda.

Äratuntav

Loesje ei keskednu ühele kindlale grupile. Noored, vanad, peenikesed, paksud, keskklassiinimene või jalgpallifänn: Loesje jaoks on nad kõik huvitavad. Et suurendada äratundmisrõõmu erinevates gruppides, kasutame me kogu Loesje pere. Vanaisa, vanaema, nõbu Kaarel, onu Hermann ja Loesje noorem vend — igaühe jaoks leidub mõni Loesje tekst.